Culligan Su Arıtma Kimyasalları

Komple Su Arıtma Çözümümüzün çok önemli bir bileşenidir.

Doğru kimyasal kullanımı su sisteminin tamamına fayda sağlayabilir:

 • Sertlik giderici kimyasallar ters ozmoz sisteminin çok daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar ve temizleme ihtiyacını azaltır.
 • İyi tasarlanan ve yönetilen su arıtma programı lejyonella tehlikesini ciddi oranda azaltabilir.
 • İnhibitörler soğuk su kanallarının ömrünü uzatır ve verimini artırır.
 • Doğru kimyasal, ekipman ve hizmet kombinasyonu, proses suyu soğutma sistemlerinde plansız iş kesintileri yaşanmasını önler ve alternatif su kaynaklarının kullanılmasına imkan tanır.
 • Doğru pıhtılaştırıcı, çökeltici ve köpüklenme önleyicilerin gerektiği gibi uygulanmasıyla atık su arıtma tesisinde en iyi performans elde edilebilir.
Chemical Products - Culligan

Misyonumuz su uygulamanız için size doğru kimyasalı sunmaktır.

Culligan ekipman ekibinin bir su arıtma sistemi üretmek için doğru yapı taşı kombinasyonunu seçmesi gibi biz de bir soruna özelleştirilmiş çözümler sunmak için kimyasal yapı taşlarını kullanırız. Dolayısıyla, halihazırda bu yapı taşlarını temel alan yüz elliden fazla standart ürünümüz olmakla birlikte, bizzat size özgü ihtiyaçları karşılamak üzere sonsuz sayıda özelleştirilmiş çözüm üretebiliriz.

Kimyasal teknolojilerimiz arasında şunlar yer alır:

Ön arıtma:

 • RO sertlik giderici kimyasallar, temizleyiciler, dezenfektanlar ve membran saklama katkı maddeleri.
 • Organik ve inorganik pıhtılaştırıcılar, çökelticiler, filtreleme asitleri ve filtre temizleyiciler.
 • İyon değiştirme reçineleri ve temizleyicileri.
 • MSF sertlik gidericiler ve köpüklenme önleyiciler.

 

water_treamtment_boiler_room

Kazanlar:

 • Düşük basınçlı buhar jeneratörlerinden yüksek basınçlı ürünlere, su borulu ünitelere kadar ısıtıcı tipli tüm ürünler.
 • Uçucu ve uçucu olmayan oksijen tutucular.
 • Tortu inhibitörleri, alkalinite elemanları, seyrelticiler ve on-line temizleyiciler.
 • Polimetrik “aktarım” programları, güçlendirilmiş fosfatlama işlemi (koordineli/uyumlu/dengeli) ve tüm uçucular (AVT), vb. dahil iç programlar.
 • Her düşük, orta ve yüksek basınç uygulaması için filmleme, nötrleştirme ve birleşik aminler.
 • Yüksek basınçlı kazan uygulamalarında fosfat gizlenmesini önleyebilen yeni geliştirilen sıfır katı madde, poliamin programları.

Kapalı sistemler:

 • Tüm metalurjilerdeki açık ve kapalı resirkülasyon soğutma suyu sistemlerinin önceden temizlenmesi, tazyikli suyla yıkanması ve pasivasyonu.
 • Her türlü kapalı döngü sistemi için inhibitörler.
 • Uzun süre ıslak tutulması gereken kapalı sistemler için saklama inhibitörleri.
 • Biyosidler.
flushing_service_culligan

 Buharlaşmalı Soğutma:

 • Dört kez işlemden geçirilen atık su, nehir suyu, hafif tuzlu su ve sertlik düzeyi yüksek kuyu suyu için sıfır sertlik RO ürünü dahil ilave su katılan her tipte buharlaşmalı soğutma sisteminde tortu, aşınma ve kirlenmeyi kontrol etmek için inhibitörler.
 • En uygun ve en ekonomik programın seçilmesi için sisteminizde bulunan koşulların aynısı kullanılarak ilave su modellemesi. Programlar daha sonra herhangi bir uygulamaya uygun şekilde özelleştirilebilir.
 • Oksitleyici ve oksitlenmeyen biyosidler, biyodispersanlar ve biyosurfaktanlar.

İçilebilir Su:

 • Ön temizleme ve dezenfektasyon maddeleri, tortu ve aşınma inhibitörleri ve “demir paslı su” kontrolörleri.
 • Dezenfektan sistemleri, gümüş-dengelileştirilmiş peroksit ve otomatik klor dioksit dozlama ve kontrol sistemleri dahil, içilebilir su kullanımı için tasarlanmıştır.

Dinlence yerleri:

 • Yüzme havuzları, spalar, göletler ve su elemanları için dezenfektanlar, sanitizerler, yosun önleyiciler ve filtreleme yardımcıları.

Atık su:

 • Hane su atıkları ve endüstriyel atık su uygulamaları için organik ve inorganik pıhtılaştırıcı ve çökelticiler.
 • Ürün seçimi, uygulama desteği ve işlem optimizasyonu.
 • Biyolojik güçlendirme ürünleri.
 • Koku kontrolü ajanları.
Chemical Store - Culligan

Culligan’ın Kimyasal Ürün seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musunuz?